Úspěšná výstavní premiéra v synagoze

Rekonstruovaná budova synagogy je určena pro pořádání kulturních akcí mnohého druhu. Kromě koncertů, literárně hudebních programů, divadla jednoho herce apod., je vhodná i pro pořádání výstav. Ne však každá výstava se do obnovené krásy interiéru hodí a ne každou lze technicky nainstalovat. Proto i výběr výstav, které zde budou pořádány, musí být velmi obezřetný, protože i jinak sebelepší výstava zde může působit jako pověstná pět na oko.

Při výběru premiérové výstavy však mělo dobrušské vlastivědné muzeum opravdu šťastnou ruku. Díky pečlivé a vysoce odborné práci především paní Lenky Pecenové se zde podařilo shromáždit opravdu reprezentativní kolekci českých a moravských qiultů, což jsou esteticky velmi působivé textilní výrobky zhotovené technikou patchworku.
Quilty nebyly v Dobrušce vystavovány poprvé. Jde o prastarou techniku, která má svůj původ již ve starověku. Velkého rozšíření a obliby se dočkala především v Severní Americe v 18. století. Renesance výroby quiltů nastala pak v padesátých a sedmdesátých letech minulého století. U nás je tento druh umění poměrně nový, ale zdá se, že se již pevně uchytil a dosahuje vynikajících kvalit. Dokladem toho byla i výstava v dobrušské synagoze.

Qiulty se ukázaly jako výrobek, vysoce harmonující se synagogálním interiérem, který jejich krásu ještě umocňoval. Přestože výstava trvala pouhé tři dny, stihlo ji shlédnout návštěvníků, samozřejmě především žen, i když nechyběli ani muži, kteří se o ní vyjadřovali velice pochvalně.

Velmi vítanou součástí výstavy byl i workshop, na němž si návštěvnice (tentokrát opravdu pouze ženy) mohly vyzkoušet samotnou výrobu patchworkových věcí a nejeden vánoční příbytek tak obohatily třeba o krásný zvoneček. Hojně využívanou součástí výstavy byla i malá prodejna patchworkových látek.

Výstavní premiéra v dobrušské synagoze se opravdu vydařila. I když tento prostor není zdaleka vhodný pro výstavní aktivity (nelze zde například nic zatlouci do zdí a výstavnictví limituje i celá řada dalších technických omezení), výstavy tohoto typu se zde pořádat dají a ve spojení s krásou synagogálního interiéru přinášejí skutečně nezapomenutelné estetické zážitky.

-jm, lp –

Komentáře nejsou povoleny.